Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -224 060 -329 668 238 616 523 367 447 098
Kapitał własny w tys. USD 3 085 730 3 965 190 3 659 740 3 110 980 2 757 420
ROE -7,26% -8,31% 6,52% 16,82% 16,21%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-224 060K ÷ $3 085 730K
= -7,26%


Analiza porównawcza

2022