Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 414 832 -224 060 -329 668 238 616 523 367
Kapitał własny w tys. USD 3 737 000 3 085 730 3 965 190 3 659 740 3 110 980
ROE 11,10% -7,26% -8,31% 6,52% 16,82%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $414 832K ÷ $3 737 000K
= 11,10%


Analiza porównawcza

2023