Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 659 370 3 094 240 2 363 570 2 161 760 1 890 920
Aktywa razem w tys. USD 10 835 300 12 298 600 6 535 900 5 538 900 5 203 490
Rotacja aktywów razem 0,34 0,25 0,36 0,39 0,36

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 659 370K ÷ $10 835 300K
= 0,34


Analiza porównawcza

2022