Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 834 200 3 659 370 3 094 240 2 363 570 2 161 760
Aktywa razem w tys. USD 11 393 400 10 835 300 12 298 600 6 535 900 5 538 900
Rotacja aktywów razem 0,34 0,34 0,25 0,36 0,39

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 834 200K ÷ $11 393 400K
= 0,34


Analiza porównawcza

2023