Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 3 659 370 3 583 982 3 481 445 3 300 378 3 094 240 2 863 024 2 625 797 2 436 422
Aktywa razem w tys. USD 10 835 300 10 384 700 11 200 100 11 768 900 12 298 600 12 478 200 13 213 000 6 756 470
Rotacja aktywów razem 0,34 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23 0,20 0,36

2022/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $3 659 370K ÷ $10 835 300K
= 0,34


Analiza porównawcza

2022/Q4