Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 591 448 2 132 770 1 077 340 824 622 601 035
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 383 805 214 913 118 329 92 589 99 868
Należności w tys. USD 563 360 396 490 355 987 263 838 224 129
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 809 303 653 745 364 490 345 487 293 947
Wskaźnik płynności szybkiej 1,90 4,20 4,26 3,42 3,15

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($591 448K + $383 805K + $563 360K) ÷ $809 303K
= 1,90


Analiza porównawcza

2021