Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 626 310 881 482 591 448 2 132 770 1 077 340
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 506 285 359 104 383 805 214 913 118 329
Należności w tys. USD 705 794 651 493 563 360 396 490 355 987
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 536 690 933 193 809 303 653 745 364 490
Wskaźnik płynności szybkiej 1,85 2,03 1,90 4,20 4,26

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 626 310K + $506 285K + $705 794K) ÷ $1 536 690K
= 1,85


Analiza porównawcza

2023