Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 659 370 3 094 240 2 363 570 2 161 760 1 890 920
Working capital w tys. USD 1 672 947 1 802 027 2 185 825 1 265 780 888 513
Rotacja kapitału pracującego 2,19 1,72 1,08 1,71 2,13

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $3 659 370K ÷ $1 672 947K
= 2,19


Analiza porównawcza

2022