Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 414 832 -224 060 -329 668 238 616 523 367
Aktywa razem w tys. USD 11 393 400 10 835 300 12 298 600 6 535 900 5 538 900
ROA 3,64% -2,07% -2,68% 3,65% 9,45%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $414 832K ÷ $11 393 400K
= 3,64%


Analiza porównawcza

2023