Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD -329 668 238 616 523 367 447 098 487 848
Aktywa razem w tys. USD 12 298 600 6 535 900 5 538 900 5 203 490 5 123 670
ROA -2,68% 3,65% 9,45% 8,59% 9,52%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-329 668K ÷ $12 298 600K
= -2,68%


Analiza porównawcza

2021