Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 170 278 765 462 642 349 657 734 613 842
Aktywa razem w tys. USD 12 298 600 6 535 900 5 538 900 5 203 490 5 123 670
Operacyjny ROA 1,38% 11,71% 11,60% 12,64% 11,98%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $170 278K ÷ $12 298 600K
= 1,38%


Analiza porównawcza

2021