Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 512 268 170 278 765 462 642 349 657 734
Aktywa razem w tys. USD 10 835 300 12 298 600 6 535 900 5 538 900 5 203 490
Operacyjny ROA 4,73% 1,38% 11,71% 11,60% 12,64%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $512 268K ÷ $10 835 300K
= 4,73%


Analiza porównawcza

2022