Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa razem w tys. USD 11 393 400 10 835 300 12 298 600 6 535 900 5 538 900
Kapitał własny w tys. USD 3 737 000 3 085 730 3 965 190 3 659 740 3 110 980
Wskaźnik dźwigni finansowej 3,05 3,51 3,10 1,79 1,78

2023 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $11 393 400K ÷ $3 737 000K
= 3,05


Analiza porównawcza

2023