Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD -382 705 -113 552 272 133 450 213 527 260
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 659 370 3 094 240 2 363 570 2 161 760 1 890 920
Marża zysku brutto -10,46% -3,67% 11,51% 20,83% 27,88%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-382 705K ÷ $3 659 370K
= -10,46%


Analiza porównawcza

2022