Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 540 517 440 760 148 917 127 930 121 544
Zapasy w tys. USD 714 061 1 072 720 95 396 78 608 52 956
Rotacja zapasów 0,76 0,41 1,56 1,63 2,30

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $540 517K ÷ $714 061K
= 0,76


Analiza porównawcza

2022