Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 606 140 2 611 330 2 839 570 1 630 270 1 234 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 933 193 809 303 653 745 364 490 345 487
Wskaźnik płynności bieżącej 2,79 3,23 4,34 4,47 3,57

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 606 140K ÷ $933 193K
= 2,79


Analiza porównawcza

2022