Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 435 430 2 606 140 2 611 330 2 839 570 1 630 270
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 536 690 933 193 809 303 653 745 364 490
Wskaźnik płynności bieżącej 2,24 2,79 3,23 4,34 4,47

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 435 430K ÷ $1 536 690K
= 2,24


Analiza porównawcza

2023