Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 482,19 888,34 233,82 224,28 159,03
Cykl należności dni 64,98 66,45 61,23 60,11 50,93
Cykl zobowiązań dni 61,29 83,06 66,04 135,65 121,93
Cykl konwersji gotówki dni 485,89 871,73 229,00 148,73 88,03

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 482,19 + 64,98 – 61,29
= 485,89


Analiza porównawcza

2022