Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 440 760 148 917 127 930 121 544 110 188
Zobowiązania handlowe w tys. USD 100 298 26 945 47 545 40 602 24 368
Rotacja zobowiązań 4,39 5,53 2,69 2,99 4,52

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $440 760K ÷ $100 298K
= 4,39


Analiza porównawcza

2021