Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 435 577 540 517 440 760 148 917 127 930
Zobowiązania handlowe w tys. USD 102 750 90 758 100 298 26 945 47 545
Rotacja zobowiązań 4,24 5,96 4,39 5,53 2,69

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $435 577K ÷ $102 750K
= 4,24


Analiza porównawcza

2023