Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 520 869 515 855 440 760 354 764 251 635 160 449 148 917 134 108
Zobowiązania handlowe w tys. USD 74 161 73 336 100 298 63 815 64 826 77 738 26 945 67 063
Rotacja zobowiązań 7,02 7,03 4,39 5,56 3,88 2,06 5,53 2,00

2022/Q2 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $520 869K ÷ $74 161K
= 7,02


Analiza porównawcza

2022/Q2