Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 527 206 553 877 540 517 509 306 520 869 515 855 440 760 354 764
Zobowiązania handlowe w tys. USD 98 428 125 454 90 758 102 249 74 161 73 336 100 298 63 815
Rotacja zobowiązań 5,36 4,41 5,96 4,98 7,02 7,03 4,39 5,56

2023/Q2 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $527 206K ÷ $98 428K
= 5,36


Analiza porównawcza

2023/Q2