Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 659 370 3 094 240 2 363 570 2 161 760 1 890 920
Property, plant and equipment w tys. USD 228 050 256 837 127 935 131 506 200 358
Rotacja aktywów trwałych 16,05 12,05 18,47 16,44 9,44

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 659 370K ÷ $228 050K
= 16,05


Analiza porównawcza

2022