Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 834 200 3 659 370 3 094 240 2 363 570 2 161 760
Property, plant and equipment w tys. USD 169 646 228 050 256 837 127 935 131 506
Rotacja aktywów trwałych 22,60 16,05 12,05 18,47 16,44

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 834 200K ÷ $169 646K
= 22,60


Analiza porównawcza

2023