Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 3 834 200 3 794 392 3 762 904 3 738 465 3 659 370 3 583 982 3 481 445 3 300 378
Property, plant and equipment w tys. USD 169 646 222 476 229 264 227 552 228 050 216 339 239 523 257 632
Rotacja aktywów trwałych 22,60 17,06 16,41 16,43 16,05 16,57 14,53 12,81

2023/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Property, plant and equipment
= $3 834 200K ÷ $169 646K
= 22,60


Analiza porównawcza

2023/Q4