Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 5 693 340 6 018 940 1 848 520 1 573 870 1 563 020
Aktywa razem w tys. USD 10 835 300 12 298 600 6 535 900 5 538 900 5 203 490
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,53 0,49 0,28 0,28 0,30

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $5 693 340K ÷ $10 835 300K
= 0,53


Analiza porównawcza

2022