Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 5 107 990 5 693 340 6 018 940 1 848 520 1 573 870
Aktywa razem w tys. USD 11 393 400 10 835 300 12 298 600 6 535 900 5 538 900
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,45 0,53 0,49 0,28 0,28

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $5 107 990K ÷ $11 393 400K
= 0,45


Analiza porównawcza

2023