Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 502 347 169 564 762 500 638 260 655 531
Koszty odsetek netto w tys. USD 288 242 278 766 99 707 72 261 77 075
Wskaźnik pokrycia odsetek 1,74 0,61 7,65 8,83 8,51

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $502 347K ÷ $288 242K
= 1,74


Analiza porównawcza

2022