Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -224 060 -329 668 238 616 523 367 447 098
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 659 370 3 094 240 2 363 570 2 161 760 1 890 920
Marża zysku netto -6,12% -10,65% 10,10% 24,21% 23,64%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-224 060K ÷ $3 659 370K
= -6,12%


Analiza porównawcza

2022