Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 606 140 2 571 500 2 590 830 2 500 860 2 611 330 2 628 230 2 953 960 3 166 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 933 193 812 954 705 442 737 409 809 303 735 053 880 588 752 093
Wskaźnik płynności bieżącej 2,79 3,16 3,67 3,39 3,23 3,58 3,35 4,21

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 606 140K ÷ $933 193K
= 2,79


Analiza porównawcza

2022/Q4