Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 626 310 1 585 690 1 362 300 1 167 910 881 482 899 358 771 265 490 835
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 506 285 420 394 379 948 318 023 359 104 342 893 363 829 361 287
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 536 690 1 573 330 945 265 908 902 933 193 812 954 705 442 737 409
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,39 1,28 1,84 1,63 1,33 1,53 1,61 1,16

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 626 310K + $506 285K) ÷ $1 536 690K
= 1,39


Analiza porównawcza

2023/Q4