Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 881 482 899 358 771 265 490 835 591 448 671 780 891 400 2 432 530
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 359 104 342 893 363 829 361 287 383 805 319 572 304 645 204 912
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 933 193 812 954 705 442 737 409 809 303 735 053 880 588 752 093
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,33 1,53 1,61 1,16 1,21 1,35 1,36 3,51

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($881 482K + $359 104K) ÷ $933 193K
= 1,33


Analiza porównawcza

2022/Q4