International Business Machines Corp. (IBM)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 29 119 000 28 998 000 27 895 000 31 332 000 29 540 000 29 967 000 30 774 000 34 038 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 31 505 000 30 464 000 31 845 000 34 057 000 33 619 000 35 831 000 36 617 000 36 543 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,92 0,95 0,88 0,92 0,88 0,84 0,84 0,93

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $29 119 000K ÷ $31 505 000K
= 0,92


Analiza porównawcza

2022/Q4