International Business Machines Corp. (IBM)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Cykl zapasów dni 20,35 36,51 29,69 27,94 23,28 17,90 17,25 17,59
Cykl należności dni 44,37 49,82 48,87 47,24 49,36 71,91 77,62 79,49
Cykl zobowiązań dni 53,11 77,46 65,35 54,32 55,81 40,21 40,22 39,85
Cykl konwersji gotówki dni 11,61 8,87 13,21 20,86 16,83 49,60 54,65 57,23

2022/Q4 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 20,35 + 44,37 – 53,11
= 11,61


Analiza porównawcza

2022/Q4