Gap, Inc. (GPS)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2024/Q1
(29 kwi 2023)
2023/Q4
(28 sty 2023)
2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
2022/Q3
(30 paź 2021)
2022/Q2
(31 lip 2021)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 35,53% 34,32% 34,33% 35,50% 37,78% 39,81% 40,93% 40,56%
Marża zysku operacyjnego 0,77% -0,44% -0,19% -0,41% 2,31% 4,86% 5,65% 5,76%
Marża zysku brutto 0,37% -0,89% -0,65% -3,08% -0,50% 1,94% 2,46% 4,48%
Marża zysku netto -0,38% -1,29% 0,35% -2,40% -0,45% 1,54% 3,05% 4,53%

Zwrot z inwestycji

2024/Q1
(29 kwi 2023)
2023/Q4
(28 sty 2023)
2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
2022/Q3
(30 paź 2021)
2022/Q2
(31 lip 2021)
Operacyjny ROA 1,08% -0,61% -0,26% -0,53% 3,04% 6,35% 7,32% 6,96%
ROA -0,53% -1,77% 0,46% -3,11% -0,59% 2,01% 3,96% 5,47%
Zwrot z kapitału całkowitego 2,93% -1,70% -0,70% -1,55% 8,70% 19,26% 21,92% 18,28%
ROE -2,65% -9,05% 2,14% -16,44% -2,93% 9,40% 18,16% 24,93%