Gap, Inc. (GPS)

ROE

Obliczenia

2024/Q1
(29 kwi 2023)
2023/Q4
(28 sty 2023)
2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
2022/Q3
(30 paź 2021)
2022/Q2
(31 lip 2021)
Zysk netto (ttm) w tys. USD -58 000 -202 000 55 000 -379 000 -72 000 256 000 506 000 753 000
Kapitał własny w tys. USD 2 185 000 2 233 000 2 571 000 2 305 000 2 454 000 2 722 000 2 787 000 3 020 000
ROE -2,65% -9,05% 2,14% -16,44% -2,93% 9,40% 18,16% 24,93%

2024/Q1 obliczenia

ROE = Zysk netto (ttm) ÷ Kapitał własny
= $-58 000K ÷ $2 185 000K
= -2,65%


Analiza porównawcza

2024/Q1