Gap, Inc. (GPS)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD -69 000 810 000 -862 000 574 000 1 362 000
Aktywa razem w tys. USD 11 386 000 12 761 000 13 769 000 13 679 000 8 049 000
Operacyjny ROA -0,61% 6,35% -6,26% 4,20% 16,92%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $-69 000K ÷ $11 386 000K
= -0,61%


Analiza porównawcza

2023