Gap, Inc. (GPS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2024
(3 lut 2024)
2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 4 395 000 4 617 000 5 165 000 6 008 000 4 516 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 096 000 3 256 000 4 077 000 3 884 000 3 209 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,42 1,42 1,27 1,55 1,41

2024 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $4 395 000K ÷ $3 096 000K
= 1,42


Analiza porównawcza

2024