Gap, Inc. (GPS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 4 617 000 5 165 000 6 008 000 4 516 000 4 251 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 256 000 4 077 000 3 884 000 3 209 000 2 174 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,42 1,27 1,55 1,41 1,96

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $4 617 000K ÷ $3 256 000K
= 1,42


Analiza porównawcza

2023