Gap, Inc. (GPS)

ROE

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Zysk netto w tys. USD -202 000 256 000 -665 000 351 000 1 003 000
Kapitał własny w tys. USD 2 233 000 2 722 000 2 614 000 3 316 000 3 553 000
ROE -9,05% 9,40% -25,44% 10,59% 28,23%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-202 000K ÷ $2 233 000K
= -9,05%


Analiza porównawcza

2023