Gap, Inc. (GPS)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 15 616 000 16 670 000 13 800 000 16 383 000 16 580 000
Należności w tys. USD 340 000 399 000 363 000 316 000 359 000
Rotacja należności 45,93 41,78 38,02 51,84 46,18

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $15 616 000K ÷ $340 000K
= 45,93


Analiza porównawcza

2023