Gap, Inc. (GPS)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 10 257 000 10 033 000 9 095 000 10 250 000 10 258 000
Zapasy w tys. USD 2 389 000 3 018 000 2 451 000 2 156 000 2 131 000
Rotacja zapasów 4,29 3,32 3,71 4,75 4,81

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $10 257 000K ÷ $2 389 000K
= 4,29


Analiza porównawcza

2023