Gap, Inc. (GPS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2024
(3 lut 2024)
2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 873 000 1 215 000 877 000 2 398 000 1 654 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 238 000 501 000 822 000 694 000 390 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 096 000 3 256 000 4 077 000 3 884 000 3 209 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,68 0,53 0,42 0,80 0,64

2024 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 873 000K + $238 000K) ÷ $3 096 000K
= 0,68


Analiza porównawcza

2024