Gap, Inc. (GPS)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 836 000 1 484 000 2 216 000 1 249 000 1 249 000
Aktywa razem w tys. USD 11 386 000 12 761 000 13 769 000 13 679 000 8 049 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,16 0,12 0,16 0,09 0,16

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 836 000K ÷ $11 386 000K
= 0,16


Analiza porównawcza

2023