Gap, Inc. (GPS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 15 616 000 16 670 000 13 800 000 16 383 000 16 580 000
Aktywa razem w tys. USD 11 386 000 12 761 000 13 769 000 13 679 000 8 049 000
Rotacja aktywów razem 1,37 1,31 1,00 1,20 2,06

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $15 616 000K ÷ $11 386 000K
= 1,37


Analiza porównawcza

2023