Gap, Inc. (GPS)

ROA

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Zysk netto w tys. USD -202 000 256 000 -665 000 351 000 1 003 000
Aktywa razem w tys. USD 11 386 000 12 761 000 13 769 000 13 679 000 8 049 000
ROA -1,77% 2,01% -4,83% 2,57% 12,46%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-202 000K ÷ $11 386 000K
= -1,77%


Analiza porównawcza

2023