Gap, Inc. (GPS)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Zysk brutto w tys. USD -139 000 323 000 -1 102 000 528 000 1 322 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 15 616 000 16 670 000 13 800 000 16 383 000 16 580 000
Marża zysku brutto -0,89% 1,94% -7,99% 3,22% 7,97%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-139 000K ÷ $15 616 000K
= -0,89%


Analiza porównawcza

2023