Gap, Inc. (GPS)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 836 000 1 484 000 2 216 000 1 249 000 1 249 000
Kapitał własny w tys. USD 2 233 000 2 722 000 2 614 000 3 316 000 3 553 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,82 0,55 0,85 0,38 0,35

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $1 836 000K ÷ $2 233 000K
= 0,82


Analiza porównawcza

2023