Gap, Inc. (GPS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 15 616 000 16 670 000 13 800 000 16 383 000 16 580 000
Property, plant and equipment w tys. USD 2 688 000 3 037 000 2 841 000 3 122 000 2 912 000
Rotacja aktywów trwałych 5,81 5,49 4,86 5,25 5,69

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $15 616 000K ÷ $2 688 000K
= 5,81


Analiza porównawcza

2023