Gap, Inc. (GPS)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
EBIT w tys. USD -69 000 810 000 -862 000 574 000 1 362 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 836 000 1 484 000 2 216 000 1 249 000 1 249 000
Kapitał własny w tys. USD 2 233 000 2 722 000 2 614 000 3 316 000 3 553 000
Zwrot z kapitału całkowitego -1,70% 19,26% -17,85% 12,57% 28,36%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $-69 000K ÷ ($1 836 000K + $2 233 000K)
= -1,70%


Analiza porównawcza

2023