Gap, Inc. (GPS)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Zysk netto w tys. USD -202 000 256 000 -665 000 351 000 1 003 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 15 616 000 16 670 000 13 800 000 16 383 000 16 580 000
Marża zysku netto -1,29% 1,54% -4,82% 2,14% 6,05%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-202 000K ÷ $15 616 000K
= -1,29%


Analiza porównawcza

2023