Gap, Inc. (GPS)

Marża zysku netto

Obliczenia

2024/Q1
(29 kwi 2023)
2023/Q4
(28 sty 2023)
2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
2022/Q3
(30 paź 2021)
2022/Q2
(31 lip 2021)
Zysk netto (ttm) w tys. USD -58 000 -202 000 55 000 -379 000 -72 000 256 000 506 000 753 000
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 15 415 000 15 616 000 15 898 000 15 802 000 16 156 000 16 670 000 16 569 000 16 620 000
Marża zysku netto -0,38% -1,29% 0,35% -2,40% -0,45% 1,54% 3,05% 4,53%

2024/Q1 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto (ttm) ÷ Przychody ze sprzedaży (ttm)
= $-58 000K ÷ $15 415 000K
= -0,38%


Analiza porównawcza

2024/Q1