Gap, Inc. (GPS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 215 000 877 000 2 398 000 1 654 000 1 369 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 501 000 822 000 694 000 390 000 392 000
Należności w tys. USD 340 000 399 000 363 000 316 000 359 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 256 000 4 077 000 3 884 000 3 209 000 2 174 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,63 0,51 0,89 0,74 0,98

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 215 000K + $501 000K + $340 000K) ÷ $3 256 000K
= 0,63


Analiza porównawcza

2023