Gap, Inc. (GPS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(28 sty 2023)
2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
2022/Q3
(30 paź 2021)
2022/Q2
(31 lip 2021)
2022/Q1
(1 maj 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 215 000 679 000 708 000 845 000 877 000 1 076 000 2 712 000 2 541 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 501 000 1 316 000 1 106 000 991 000 822 000 1 410 000 1 201 000 1 091 000
Należności w tys. USD 340 000 0 0 0 399 000 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 256 000 3 381 000 3 614 000 3 472 000 4 077 000 3 823 000 3 651 000 3 638 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,63 0,59 0,50 0,53 0,51 0,65 1,07 1,00

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 215 000K + $501 000K + $340 000K) ÷ $3 256 000K
= 0,63


Analiza porównawcza

2023/Q4