National Beverage Corp. (FIZZ)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2024/Q1
(29 lip 2023)
2023/Q4
(29 kwi 2023)
2023/Q3
(28 sty 2023)
2023/Q2
(29 paź 2022)
2023/Q1
(30 lip 2022)
2022/Q4
(30 kwi 2022)
2022/Q3
(29 sty 2022)
2022/Q2
(30 paź 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 222 769 158 074 118 324 92 626 56 061 48 050 40 372 273 037
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 025 9 835 14 899 17 195 7 157 29 560 25 521 10 417
Należności w tys. USD 107 680 104 918 97 104 100 445 100 273 93 592 82 172 88 241
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 156 831 144 321 125 522 147 702 132 064 145 319 119 480 139 758
Wskaźnik płynności szybkiej 2,16 1,89 1,83 1,42 1,24 1,18 1,24 2,66

2024/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($222 769K + $8 025K + $107 680K) ÷ $156 831K
= 2,16


Analiza porównawcza

2024/Q1