National Beverage Corp. (FIZZ)

ROA

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(1 maj 2021)
2020
(2 maj 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Zysk netto w tys. USD 158 512 174 146 129 972 140 853 149 774
Aktywa razem w tys. USD 467 804 557 237 648 646 452 193 458 832
ROA 33,88% 31,25% 20,04% 31,15% 32,64%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $158 512K ÷ $467 804K
= 33,88%


Analiza porównawcza

2022