National Beverage Corp. (FIZZ)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(1 maj 2021)
2020
(2 maj 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 207 856 227 825 165 746 179 935 204 188
Aktywa razem w tys. USD 467 804 557 237 648 646 452 193 458 832
Operacyjny ROA 44,43% 40,88% 25,55% 39,79% 44,50%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $207 856K ÷ $467 804K
= 44,43%


Analiza porównawcza

2022