National Beverage Corp. (FIZZ)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(1 maj 2021)
2020
(2 maj 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 138 010 1 072 210 1 000 390 1 014 100 975 734
Working capital w tys. USD 129 201 217 748 319 024 224 420 248 297
Rotacja kapitału pracującego 8,81 4,92 3,14 4,52 3,93

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $1 138 010K ÷ $129 201K
= 8,81


Analiza porównawcza

2022