National Beverage Corp. (FIZZ)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(1 maj 2021)
2020
(2 maj 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 138 010 1 072 210 1 000 390 1 014 100 975 734
Aktywa razem w tys. USD 467 804 557 237 648 646 452 193 458 832
Rotacja aktywów razem 2,43 1,92 1,54 2,24 2,13

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 138 010K ÷ $467 804K
= 2,43


Analiza porównawcza

2022