National Beverage Corp. (FIZZ)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(1 maj 2021)
2020
(2 maj 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Zysk brutto w tys. USD 207 596 228 137 169 455 183 877 205 489
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 138 010 1 072 210 1 000 390 1 014 100 975 734
Marża zysku brutto 18,24% 21,28% 16,94% 18,13% 21,06%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $207 596K ÷ $1 138 010K
= 18,24%


Analiza porównawcza

2022