National Beverage Corp. (FIZZ)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(1 maj 2021)
2020
(2 maj 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 30 000 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 239 438 355 997 452 337 331 609 331 440
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $30 000K ÷ $239 438K
= 0,13


Analiza porównawcza

2022