National Beverage Corp. (FIZZ)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(1 maj 2021)
2020
(2 maj 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
EBIT w tys. USD 207 856 227 825 165 746 179 935 204 188
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 30 000 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 239 438 355 997 452 337 331 609 331 440
Zwrot z kapitału całkowitego 77,14% 64,00% 36,64% 54,26% 61,61%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $207 856K ÷ ($30 000K + $239 438K)
= 77,14%


Analiza porównawcza

2022